bedema


bedema
rampart
* * *
• rampart

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bastìōn — m 〈G bastióna〉 1. {{001f}}istaknut dio bedema u obliku peterokuta; kula tvrđave, grudobran 2. {{001f}}pren. retor. snažan oslonac, pouzdano uporište za obranu ili unapređivanje nečega [∼ mira; ∼ nacionalne tradicije; ∼ znanstvene misli] ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brȅša — brȅš|a ž 〈G mn brêšā〉 1. {{001f}}vojn. prolaz ili prostor nastao probojem neprijateljskog obrambenog bedema, žičane prepreke ili bojnog poretka 2. {{001f}}a. {{001f}}prostor, rupa, otvor itd. u onome što je ograđeno, opasano i utvrđeno čvrstim,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tàlōn — m 〈G talóna〉 1. {{001f}}bank. sporedni dio obveznice i drugih vrijednosnih papira kojim se izdavatelj obvezuje da će donositelju izdati nove kupone za naplatu dividende ili kamate kad se stari potroše [držati u ∼u, žarg. posjedovati što kao dokaz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • talon — tàlōn m <G talóna> DEFINICIJA 1. bank. sporedni dio obveznice i drugih vrijednosnih papira kojim se izdavatelj obvezuje da će donositelju izdati nove kupone za naplatu dividende ili kamate kad se stari potroše [držati u talonu, žarg.… …   Hrvatski jezični portal

  • ravlen — ràvlēn m <G ravléna> DEFINICIJA arhit. vanjski dio utvrde u obliku polumjeseca koji se obično nalazi ispred središnjeg bedema; revelin ETIMOLOGIJA fr. ravelin …   Hrvatski jezični portal

  • mustahfiz — mustàhfiz m DEFINICIJA pov. pripadnik vojne postave stacionirane u gradu; u mirnodopskim uvjetima zadužen za obranu grada i održavanje gradskih bedema i opkopa ETIMOLOGIJA tur. müstahfız ← arap. mustaḥfiś …   Hrvatski jezični portal

  • bastion — bastìōn m <G bastióna> DEFINICIJA 1. istaknut dio bedema u obliku peterokuta, kula tvrđave; grudobran 2. pren. retor. snažan oslonac, pouzdano uporište za obranu ili unapređivanje nečega [bastion mira; bastion nacionalne tradicije; bastion… …   Hrvatski jezični portal

  • teihoskopija — teihoskòpija ž DEFINICIJA jez. knjiž. opis događaja kako ga vidi motritelj s bedema ili kakvog drugog uzvišenja; dramaturški postupak preuzet iz epa, nadomješta scenski teško ili nikako izvediva događanja ETIMOLOGIJA grč. teikhoskopía: motrenje… …   Hrvatski jezični portal

  • eskarpirati — eskarpírati dv. <prez. eskàrpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA usjeći/usijecati u obliku bedema, (iz)graditi strminu (ob. kao zapreku) ETIMOLOGIJA vidi eskarpa …   Hrvatski jezični portal

  • hring — hrȉng m <N mn ovi> DEFINICIJA pov. tip avarskog utvrđenog naselja u Panonskoj nizini (6 8. st.); utvrđeno sustavom koncentričnih bedema ETIMOLOGIJA germ. *hringaz: prsten (njem. Ring) …   Hrvatski jezični portal